tirsdag 12. desember 2017

Lang hipster nisselue (digital oppskrift)

Lang hipster nisselue
- for å samle alle lykkelige minner fra barndomsjulen...


Størrelse 1-7 og 7-14 år.
Digitalt mønster for nedlasting.

NB! Rask og enkel å strikke, i tykt garn!

(Pinne 6 mm og 8 mm, og for eksempel 'Easy'-garn fra Sandnesgarn.)


Klikk her for å kjøpe oppskriften på den lange hipster nisseluen


søndag 26. november 2017

Bestill nå, for levering til jul


Leketelt Fe, Prinser & Prinsesser

  • Leketelt
  • Tipier
  • Hengetelt
  • Paviljonger
  • Soveposer
Lykkelige barndomsminner....Bestill innen 12. desember for levering til jul.onsdag 15. november 2017

Det unike *JEG*, som forsvinner

(c) Irene Brenna


Ingen tvil om at barn mister mye av sitt unike jeg ved å institusjonaliseres fulltid allerede i fra ettårsalderen av...

I dag leste jeg nettopp om barnehagers utfordring med balansen mellom å sosialisere et barn inn i fellesskapet og å la barnet få lov til å være sitt unike jeg.

Vi mennesker nærmer oss mer og mer humanoids, der vi følger i flokk, slutter å reflektere, slutter å lytte til følelser og instinkter..., slutter å kjenne på samvittigheten. Vi bruker argumenter som selvrealisering og likestilling. Flokkmentaliteten og -tilhørigheten bruker vi til å legalisere de valgene som strider i mot følelsene og samvittigheten.

Det er svært få foreldre som synes det er naturlig å sende ettåringer i barnehage... Kanskje det er en følelse som burde lyttes til? Men, selv vi voksne gir mer og mer slipp på egen identitet, og gjør samme valg som alle andre, i stedet for å reflektere over hva som kanskje er best for en selv, for sin familie, sine barn.... Vi har ikke lenger tid, og tar oss ikke lenger tid, til å reflektere over eget jeg...

Det er trist…

Samtidig har vi politikere som styrer våre valg, indoktrinerer… etter samfunnsøkonomiske målsettinger… der velferd og verdiskapning synes viktigere enn menneskelige verdier… - Og, vi lar oss styre, uten å tenke.... Vi tar de valgene politikerne ønsker vi tar…

Jeg tenker vi trenger et politisk parti som fremmer mennesket… verdiene, hva som faktisk er viktig. - Et Verdiparti!

Det er ingen god utvikling, det vi ikke ser, de fantastiske egenskapene som ligger i oss som mennesker, og som vi mer og mer neglisjerer... Vi reduserer oss til humanoids... dessverre...Vi gjør oss selv kaldere, mer kyniske, og det styrer våre valg…, eller motsatt… Slik bør det ikke fortsette, da det er det samme som å utslette oss selv, som mennesker...

Det er på tide å våkne opp... og ta tilbake mennesket i oss igjen.... før vi glemmer hvordan det var… før vi glemmer hvem vi var.

- Og, det vakre… det er nettopp at vi alle er forskjellige.Ha en god dag - og stopp litt opp i noen minutter...
Gå gjerne ut i naturen,

– og finn deg selv…søndag 15. oktober 2017

Men, ER egentlig barn "overpolstret' da?

Little Wanderers
Jeg reagerer på manglende konstruktivitet i dagens kronikkinnlegg på NRK.no av Ingvil Tinglum Bøckman (Nestleder i Foreningen Skepsis): "Det gikk jo bra med oss".

Det snakkes mye om den såkalte 'overpolstringen', men er det noen barn som overpolstres da? Kan det være dette er en noe oppkonstruert problemstilling?

Har vi noen empiriske tall og eksempler på 'overpolstring'? Påstander bør ha faktabelegg....'Overpolstring' oppleves så langt i debatten som et strategisk og "kuult" mediespråk for å tiltrekke oppmerksomhet (om nå ikke noe utbrukt), mer enn det kanskje har reell mening...

Litt snodig hvordan artikkelforfatteren angriper folks oppfatninger av risiko og manglende empiriske kunnskaper, når forfatteren selv ikke dokumenterer for 'overpolstringen'.... Da mister siste del av artikkelen troverdighet.

Etter litt rask googling finner jeg følgende informasjon på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet:

"Ikke-dødelige skader:

På grunn av begrensninger i datagrunnlaget er det vanskelig å gi en beskrivelse av utviklingen i forekomst av ikke-dødelige personskader. Norge har ikke et nasjonalt register med entydig statistikk over skadebildet, og en samlet oversikt kan kun oppnås ved en sammenstilling av opplysninger på tvers av datakilder. Videre er de fleste registrene med opplysninger om skader og ulykker preget av underrapportering og mangelfull datakvalitet (FHI, 2014)."

På samme side understrekes et "Behov for bedre data om skader og ulykker".

Dette kan vel tolkes til at vi ikke har empirisk dekning for å kunne påstå barn i dag er overpolstret...?

Videre googler jeg meg raskt frem til at Helsedirektoratet reagerer på et stort antall skader blant barn, tall fremkommet i en avgrenset undersøkelse foretatt blant barn i barnehage og skole i Oslo, i 2015.

Dette indikerer vel snarere det motsatte...., dersom Oslo utgjør et representativt utvalg?

Jeg vil våge å påsta det er uheldig å omtale dagens barn som 'overpolstret', om de faktisk ikke er det.... Det kan uheldig påvirke foreldres, og voksnes, risikovurderinger og holde statistikken for alvorlige ulykker og død blant barn oppe, der den fremdeles skal gå ned. Ett barn som dør er ett barn for mye...

Jeg synes man snart skal slutte å snakke om 'overpolstring' av barn, før man kanskje har empirisk dekning for påstanden...?

torsdag 12. oktober 2017

Mammagründer: "Mistet, men ikke borte..."

Content


Følg meg på ferden som mammagründer. Her er et nytt blogginnlegg:

"Lost, but not gone..."

Det handler kanskje litt om innhold... - for innholdets skyld...


- Irene