søndag 15. oktober 2017

Men, ER egentlig barn "overpolstret' da?

Little Wanderers
Jeg reagerer på manglende konstruktivitet i dagens kronikkinnlegg på NRK.no av Ingvil Tinglum Bøckman (Nestleder i Foreningen Skepsis): "Det gikk jo bra med oss".

Det snakkes mye om den såkalte 'overpolstringen', men er det noen barn som overpolstres da? Kan det være dette er en noe oppkonstruert problemstilling?

Har vi noen empiriske tall og eksempler på 'overpolstring'? Påstander bør ha faktabelegg....'Overpolstring' oppleves så langt i debatten som et strategisk og "kuult" mediespråk for å tiltrekke oppmerksomhet (om nå ikke noe utbrukt), mer enn det kanskje har reell mening...

Litt snodig hvordan artikkelforfatteren angriper folks oppfatninger av risiko og manglende empiriske kunnskaper, når forfatteren selv ikke dokumenterer for 'overpolstringen'.... Da mister siste del av artikkelen troverdighet.

Etter litt rask googling finner jeg følgende informasjon på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet:

"Ikke-dødelige skader:

På grunn av begrensninger i datagrunnlaget er det vanskelig å gi en beskrivelse av utviklingen i forekomst av ikke-dødelige personskader. Norge har ikke et nasjonalt register med entydig statistikk over skadebildet, og en samlet oversikt kan kun oppnås ved en sammenstilling av opplysninger på tvers av datakilder. Videre er de fleste registrene med opplysninger om skader og ulykker preget av underrapportering og mangelfull datakvalitet (FHI, 2014)."

På samme side understrekes et "Behov for bedre data om skader og ulykker".

Dette kan vel tolkes til at vi ikke har empirisk dekning for å kunne påstå barn i dag er overpolstret...?

Videre googler jeg meg raskt frem til at Helsedirektoratet reagerer på et stort antall skader blant barn, tall fremkommet i en avgrenset undersøkelse foretatt blant barn i barnehage og skole i Oslo, i 2015.

Dette indikerer vel snarere det motsatte...., dersom Oslo utgjør et representativt utvalg?

Jeg vil våge å påsta det er uheldig å omtale dagens barn som 'overpolstret', om de faktisk ikke er det.... Det kan uheldig påvirke foreldres, og voksnes, risikovurderinger og holde statistikken for alvorlige ulykker og død blant barn oppe, der den fremdeles skal gå ned. Ett barn som dør er ett barn for mye...

Jeg synes man snart skal slutte å snakke om 'overpolstring' av barn, før man kanskje har empirisk dekning for påstanden...?

tirsdag 19. september 2017

Leker - Kjøp dyrt, og heller mindre, med god samvittighet…

Hengetelt fra nettbutikken Prinser & Prinsesser


Det er fordelaktig vi kjøper færre leker, velger kvalitet fremfor kvantitet og kjøper leker laget for å vare, ikke bare med tanke på miljøet og bærekraft, men, jeg har lest, også for barns utvikling. Barn blir mer kreative og utvikler bedre konsentrasjons- og utholdenhets evner om de har færre leker.

Jeg er derfor glad for å kunne tilby nettopp slike leker i min nettbutikk, der det er et stort utvalg i hengetelt, tipier, paviljonger og leketelt, for utendørs- og innendørslek.

Dette er produkter laget for timevis med lek, dag etter dag, og år etter år – og som kan gis videre til andre eiere med tiden – for enda flere lykkelige barndomsminner.


Noen ganger kan man kjøpe dyrt, og heller litt mindre, med god samvittighet…

Klikk her for en titt på alle variantene av leketelt i nettbutikken, Prinser & Prinsesser


lørdag 16. september 2017

Barnehagedebatten er blitt en farlig samvittighetsdebatt...

"Take time to reflect"

I dagens medier kan vi lese at Lars Smith, professor i utviklingspsykologi, er bekymret for antallet ettåringer i barnehage. Den samme bekymringen ser vi hos andre fagpersoner, som Gro Nylander, som "Vil ha mor lenger hjemme med småbarn" Denne kvinnen stod i sin tid i bresjen for barnehager, som en av våre større kvinneforkjempere, men mener i dag det har gått for langt. Selv mener jeg barnehagedebatten er blitt en farlig samvittighetsdebatt. Les gjerne hva jeg mener om det her:

"BARNEHAGEDEBATTEN ER BLITT EN FARLIG SAMVITTIGHETSDEBATT".


- Irene Brenna