tirsdag 24. mai 2016

Vedlikeholdsarbeide pågårBlogg for øyeblikket under vedlikehold...

Beklager manglende bilder og annen ulempe vedlikeholdsarbeidet måtte påføre.

Straks tilbake i god stand!

Arbeidet inngår i en redesignprosess av nettbutikken, med tilhørende sider i ulike sosiale medier.


Vi sees!

Irene


torsdag 19. mai 2016

Snart tilbake!
Ikke ute til lunsj,
men travelt opptatt med å få ny nettside klar
til lansering veldig snart.

Vi sees!
fredag 25. mars 2016

Children Collect...

"Happy Childhood Memories - In the Making" - t-shirt design by Prinser & Prinsesser

Children collect. They collect everything. Rocks, sticks, shells, and moments. Some moments may turn into happy childhood memories, to keep forever.

Thank you for all the positive feedback at Instagram during the design process of this longsleeved t-shirt! I am happy to announce it is now available for you to purchase. 


Now available - teaser from forthcoming children's clothes collection by Prinser & Prinsesser. 

This t-shirt is a teaser from a forthcoming children's clothes collection designed by Prinser & Prinsesser. I am very excited about it and will keep you updated on Instagram during the process, with glimpses behind the scenes. Stay tuned!


Go and check out the t-shirt in the web store: www.prinserogprinsesser.no
torsdag 10. mars 2016

Her er Facebook-trikset!

Ønsker du alle Facebook oppdateringene fra Prinser & Prinsesser? Husk å huke av for dette! Se her hvordan det gjøres. Det er raskt og enkelt.

Gå inn her, på Prinser & Prinsesser sin Facebook side:

Og gjør som følgende:

Klikk på bildet for større versjon.
Slik får du alle oppdateringer fra Prinser & Prinsesser på Facebook.

Dessverre har det vært slik en stund nå at vi ikke har fått se ALLE Facebook oppdateringer i fra sider vi selv har valgt å "Like" og følge på Facebook, men nå kan det altså gjøres noe med! Dette enkle trikset kan du nå gjøre for alle sider på Facebook du liker ekstra godt!

Som gründer har begrensningen i synlighet på Facebook vært ekstra frustrerende. Ikke bare har jeg, som alle andre, gått glipp av oppdateringer på Facebook jeg gjerne skulle ha sett, men også brukt mye tid og energi på å legge ut egne oppdateringer som dere, mine trofaste følgere, ikke har fått se. Facebook har valgt å bare vise et utvalg av oppdateringer i fra sidere du liker i din feed.

Nå føler jeg meg litt mer inspirert igjen til å bruke Facebook for å kommunisere med dere! Jeg synes, ikke minst, det er en praktisk kanal for å yte dere kundeservice. Det er bare å stille spørsmål og kommentere. Jeg er glad for alle konstruktive tilbakemeldinger og hjelper deg gjerne om det er noe du lurer på!

Takk til alle trofaste følgere på Facebook, og alltid velkommen til nye!

Han en magisk dag videre!

- Irene


tirsdag 8. mars 2016

Min kvinnedags dame!

Anne Cath Vestly (Foto: Wikimedia)

Om jeg skulle velge en dame å hedre på denne Kvinnedagen, 8. mars, måtte det være Anne Cath Vestly. Man kan saktens undre seg hvor langt likestillingen i Norge hadde kommet i dag, om det ikke hadde vært for den viktige barneoppdragelsen vi fikk igjennom hennes kjærlige bøker.

For mangfoldige år siden, forut for sin tid, snudde Anne Cath Vestly kjønnsrollemønstrene og familiestrukturen totalt på hodet, i sine koselige historier. Hun tillot blant annet en far å gå hjemme og skifte bleier, en mor å gå ut i fulltids arbeide, og en kvinne å ta en fysisk krevende vaktmesterstilling.

Og akte oss nå, for fremdeles er dette mer unormalt enn normalt!

Vi har lært uendelig mye om likestilling, verdier, moral og medmenneskelighet av Anne Cath Vestly. Hun må ha vært en svært intelligent, og ikke minst modig dame, som torde ta opp disse temaene den gang i sine bøker. Kanskje var budskapet vel så mye myntet på den voksne leseren som satt ved sengekanten og leste høyt, som på barnet som lå der i sengen.

Anne Cath Vestly og hennes bokskikkelser lever videre i våre hjerter. Hennes påvirkning. Jeg vil våge å påstå denne damen, nødvendigvis, må ha satt stort preg på likestillingsutviklingen i det norske samfunn, og antakeligvis bidratt til å føre Norge til å bli fremst i verden på dette området. Men, selv om vi er kommet langt, er vi ikke kommet langt nok. Om Anne Cath Vestly hadde levd den dag i dag, hadde hun nok funnet mer enn nok å fylle nye bøker med. Kanskje noe av dette, som denne dagen så viktig minner oss om:

Menn i Norge tjener fremdeles mer enn kvinner og forskjellen er faktisk økende! Menn sitter i flere sjefsroller, styreverv, kommunestyrer, på Stortinget og som ordførere. Kvinner har fremdeles hovedansvaret i hjemmet, gjør mer husarbeid og foretar mesteparten av innkjøpene til husholdningen. Mon tro, om ikke dagens menn har enda litt mer å lære av faren til Aurora i blokk Z? Vi er heller ikke like flinke som Erle, moren til Guro, som valgte sin karrière ut i fra noe hun brant for, uavhengig av sitt kjønn. Fremdeles velger både kvinner og menn tradisjonelle yrker. Og, fremdeles jobber flere kvinner enn menn deltid og er ansatt i det offentlige. Altså, ikke helt som moren til Aurora og Sokrates, som jobbet fulltid på et privat juristkontor, som jurist.

Mon tro hva Anne Cath Veslty hadde skrevet om all vold, mishandling og voldtekter av kvinner i den utstrekning man ikke skulle tro var mulig i vårt eget land? Det er mulig dette hadde vært for voldsomt for barnebøker… Bare det er i grunnen skremmende nok i seg selv…

Kvinnedagen 2016. Aurora og Sokrates. Anne Cath Vestly. Foto: Prinser & Prinsesser

Fremdeles råder flust av stereotype kjønnsrollemønstre i vårt land, der normer og kultur ikke bare fører til direkte diskriminering av kvinner, men også flere hindre for kvinner i å nå, og oppnå, det samme som menn.

Det er i grunnen bare å trekke Anne Cath Vestly sine bøker ut av bokhyllene, og lese dem for alle små prinser og prinsesser! Det skaper lykkelige barndomsminner, og et fundament for livet...

Måtte vi alle stoppe litt opp på en dag som denne, og reflektere over hvor vi er, og hvor vi skal, i likestillingskampen - for egen del, og for fellesskapets del. Samtidig må vi gratulere hverandre, kvinner og menn, for alt vi har klart å oppnå så langt, her i vårt lille land.

Gratulerer så mye til alle med dagen i dag, Kvinnedagen, 8. mars 2016!


- IreneKilder:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...