onsdag 6. mai 2020

Barns sommerferie skal da ikke kuttes!


Dette må være den mest provoserende artikkelen jeg har lest på lenge. Robin Ulriksen ønsker å kutte i årets sommerferie for barna! Han foreslår å kutte 2 uker av årets sommerferie for å utligne forskjeller i mellom sterke og svake elever.


Her er min kommentar.

Tror vi gjør størst skade ved å til stadig ikke akseptere og respektere at alle barn er forskjellige.

Hvor lenge skal barn skånes for realiteten? Skånes for at de er forskjellige? Til de er sårbare ungdommer og plutselig oppdager at ikke alle kan få 6'ere i alle fag, uansett innsats? Skånes til de ender opp som stressede og deprimerte ungdommer, og får hele ungdomstiden ødelagt grunnet feil forventninger til seg selv? Kanskje resten av livet?

Hva med å lære barn om egenverd og nettopp de verdifulle forskjellene? La barn få bli kjent med sine egne styrker. Så alle barn kan stå sterke i seg selv, og med en god selvfølelse møte verdenen med en realistisk selvoppfattelse?

Om barn ikke opplever læring og mestringsfølelse i skolen, er det noe fullstendig galt med skolen/læreren. Alle barn har rett til individuelle tilpasninger, og differensiert lærinsmulighet bør være utstrakt tilnærming, for så vel sterke som svake, for alle.

ALLE barn har sine styrker og gode egenskaper. Men, de er forskjellige. Man må slutte å tro det er så viktig alle barn lærer det samme, og skal mestre nøyaktig det samme. Det som er viktig er at alle barn får mulighet til å lære og utvikle seg i forhold til seg selv. Optimalt, i forhold til seg selv. La en elev med stor interesse og usedvanlige egenskaper for matematisk forståelse få dyrke disse egenskapene i skolen. La en elev med usedvanlige empatiske og omsorgsfulle evner får mulighet til å dyrke disse evnene i skolen. Slik skaper man lykkelige mennesker, og slik kan mennesker bidra optimalt i fellesskapet. Det handler om våre ulike styrker til sammen.

Vi må slutte å tenke at alle barn er like!!!! Vi er alt for opptatt av at ingen barn skal få utviklet seg optimalt i forhold til seg selv....

Så, hva var det vi snakket om igjen? Å kutte den verdifulle sommerferien til barna? Det forslaget må jo være den perfekte oppskrift på å ta fra ALLE barn skolemotivasjon og læringsglede...

Hvilken manglende respekt for barn... for barns rett til lek, adspredelse og en verdifull barndom.

Artikkelen burde aldri stått på trykk.

Godt vi har en skolelovgivning som beskytter barn mot slike forsøk på frarøvelse av rettigheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar